Algemene voorwaarden

Als bezoeker van AZAlerts.nl ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Indien je een account aanmaakt ga je expliciet akkoord met de algemene voorwaarden. AZAlerts behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment, en met onmiddellijke ingang, te wijzigen. Het is aan de bezoeker om deze algemene voorwaarden te bestuderen en zo nodig te controleren.

1.      Toegankelijkheid en gebruik

AZAlerts.nl is uitsluitend bedoeld voor gebruik met privédoeleinden. Commerciële doeleinden zoals het gebruiken van teksten en afbeeldingen om advertentie-inkomsten te genereren zijn verboden.

2.      Aansprakelijkheid

Alhoewel AZAlerts zich met ziel en zaligheid inspant om de bezoekers te voorzien van actuele, geschikte en correcte informatie, staat AZAlerts niet garant voor de volledige correctheid en voortdurende actualiteit van de informatie. AZAlerts is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade geleden als gevolg van onjuistheden in de informatievoorziening op zowel de website AZAlerts.nl als andere aangeboden diensten zoals de vermelde sociale media pagina’s.

Tevens is AZAlerts niet aansprakelijk voor alle schade als gevolg van overmacht, waaronder storingen m.b.t. het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomuitval, maatregelen van de overheid (zowel binnenlands als buitenlands) en overige bijzondere omstandigheden.

3.      Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en soortgelijke rechten m.b.t. door AZAlerts aangeboden diensten zijn uitsluitend voorbehouden voor AZAlerts en eventuele licentiegevers.

4.      Huisregels

AZAlerts is op geen enkele manier aansprakelijk voor externe reacties of content op AZAlerts.nl. Als je een reactie plaatst op AZAlerts.nl ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. AZAlerts behoudt zich het recht reacties te verwijderen en gebruikers tijdelijk of permanent te verwijderen, indien in strijd met de huisregels,  zonder opgave van rede.

De volgende huisregels zijn van kracht bij het plaatsen van reacties:

  • Hanteer een beleefde houding, zowel ten opzichte van medewerkers/auteurs op AZAlerts.nl als medegebruikers;
  • Probeer potentieel kwetsend taalgebruik en/of scheldwoorden te vermijden;
  • Aanzettingen tot haat en/of discriminatie worden niet getolereerd;
  • Reacties met commerciële of spam doeleinden zijn ten strengste verboden;
  • Wees voorzichtig met gevoelige informatie zoals persoonsgegevens;
  • Probeer te reageren in correct en beschaafd Nederlands, gebruik geen buitensporig veel hoofdletters;
  • Zorg ervoor dat gelinkte websites/documenten iets toevoegen aan de discussie en ook veilig en rechtmatig zijn.<

5.      Links naar andere websites

Onze website(s) en social media bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet dat AZAlerts deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft AZAlerts enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. AZAlerts is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

6.      Promotionele activiteiten

Op AZAlerts.nl kunnen verwijzingen staan naar aanbieders van (online) kansspelen. Bezoekers die deel willen nemen aan kansspelactiviteiten dragen daarvoor eigen verantwoordelijkheid. AZAlerts is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor deelname, risico’s, schade of verliezen. AZAlerts is te allen tijde tegen illegale activiteiten, in welke vorm ook, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties van de overtreder. Let op: Kansspelen brengen risico’s met zich mee. Een kansspel betekent dat je geld kunt winnen, of verliezen. De gevolgen hiervan zijn voor de speler(s) van het kansspel. AZAlerts draagt daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’

7.      Copyright - Auteursrechten

De rechten met betrekking tot AZAlerts.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij AZAlerts. Deze rechten worden uitdrukkelijk en zonder uitzondering door AZAlerts voorbehouden.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud, presentatie en opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website AZAlerts.nl en gerelateerde websites, social media kanalen en andere digitale en fysieke uitgaven, berusten uitsluitend bij AZAlerts en/of haar licentiegevers en worden eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van AZAlerts is het onder meer niet toegestaan de inhoud, presentatie en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, verspreiden, hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Indien schriftelijke toestemming door AZAlerts wordt verleend, zal de ontvanger van de toestemming te allen tijde een uitdrukkelijke bronvermelding plaatsen, alsmede het plaatsen van een hyperlink in het (tekstuele) bericht dat doorlinkt naar het originele bericht dan wel andere vormen van intellectuele eigendom.

AZAlerts heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van AZAlerts, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

8.      Privacy

Het privacy statement en het cookiestatement van AZAlerts zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van AZAlerts.nl. De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn of haar eigen gegevens in te zien en te verzoeken deze te wijzigen door contact op te nemen met [email protected] 


Bedrijfsgegevens:

Naam: AZAlerts
Adresgegevens: Vondelstraat 12, 1814 AB, Alkmaar
KVK-nummer: 92225985
BTW-nummer: 865943680
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +31 6 1611 3155