231130203659ep102915

Ed van de Pol - ANP

Incidentenevaluatie 5 oktober kritisch op zowel AZ als Legia Warschau

Leestijd 3 minuten
Van de redactie

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid heeft op verzoek van de Alkmaarse voetbal vierhoek onderzoek gedaan naar de incidenten rondom de wedstrijd AZ - Legia Warschau. Het rapport bevat een drietal belangrijke conclusies. 

  1. Legia Warschau is de gemaakte afspraken met betrekking tot vervoer van desupporters niet nagekomen, dit heeft gezorgd voor veel onrust en onduidelijkheid op de wedstrijddag.  

Hierover staat in het rapport het volgende: ''Er waren duidelijke afspraken tussen Legia Warschau en AZ voorafgaand aan de wedstrijd. Deze afspraken zijn onvoldoende tot niet nagekomen vanuit Legia Warschau. Dat heeft geleid tot grote problemen rondom het vervoer van de Legia-supporters, het uitdelen van de tickets en uiteindelijk de toegang tot het AFAS Stadion in Alkmaar.

Wij hebben geen indicaties dat AZ of de driehoek eerder had kunnen weten dat Legia Warschau de afspraken niet zou nakomen, dan de avond voor de wedstrijd. In de communicatie die wij ontvangen hebben, heeft Legia Warschau alle afspraken vooraf bevestigd. De reden voor het niet naleven van de afspraken is niet bekend.''

2. Nadat duidelijk was dat het oorspronkelijk voorgestelde scenario niet opgevolgd werd, is in de driehoek lang gewacht met het bijstellen van het beeld aan de hand van nieuwe informatie.

De onderzoekers schrijven hierover: ''De voorbereiding van de operatie was gericht op drie verschillende scenario’s over hoe de Legia-
supporters naar het stadion zouden komen. Scenario A: bussen met politie-escorte, scenario B: directe reis via Amsterdam met vliegtuig en trein naar Alkmaar en scenario C: supporters komend vanuit de binnenstad van Alkmaar. Hoewel er wel aandacht was voor Scenario B en C, waarbij supporters niet met de bussen zouden reizen, ontbrak een duidelijk alternatief plan voor het geval
Legia-supporters toch met eigen auto’s zouden arriveren in plaats van conform scenario A.''


''Hierdoor was er veel onduidelijkheid onder de verschillende veiligheidspartijen die de operatie begeleidden bij het stadion.
Daarnaast is er, nadat op de avond voor de wedstrijd duidelijk werd dat Legia de afspraken niet was nagekomen en de vouchers dus niet had verkocht, geen wijziging of verscherping aangebracht in de opgestelde scenario’s. Naar verluidt is er wel contact geweest tussen personen van de vierhoek en is er een SGBO overleg geweest in de ochtend, maar hiervan zijn geen verslagen
beschikbaar. Er is pas aan het eind van de middag op de wedstrijddag zelf een scenario voorbereid waarbij de supporters met eigen auto’s naar het stadion zouden komen. Uiteindelijk moest bij het stadion een geïmproviseerd omruilpunt worden ingericht.''

3. De fysieke inrichting rond het tussenvak van AZ was niet voldoende toegerust om de toegang van supporters te kunnen blokkeren.

Voor aanvang van de wedstrijd zag de ME zich genoodzaakt om grote stroom Poolse supporters de toegang tot het uitvak te ontzeggen. De situatie buiten het stadion was echter niet ingericht op een dergelijke confrontatie. ''Het is opvallend dat de toegang tot het uitvak snel geforceerd kon worden door het uitpubliek. Ook
was het relatief makkelijk om over het hekwerk en de tourniquets te klimmen. Wij raden daarom aan om het hekwerk daar te vervangen door hoger hekwerk van staal of een ander materiaal dat niet zomaar geforceerd kan worden.'' 

De club heeft hier inmiddels op ingespeeld door tourniquetcontainers bij risicowedstrijden te plaatsen voor het hek tussen P6 en het
tussenvak. Op die manier kunnen de supporters gefaseerd het stadion betreden en kan het tussenvak worden afgesloten van P6.

Lees hier het volledige rapport: Incidentenevaluatie AZ - Legia Warschau

Aanbevolen

Reacties

Nog geen reacties

Aanmelden om te reageren